W imieniu realizatorów projektu  Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zapraszam serdecznie przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru subregionu zachodniego, w dniu 23 maja 2015 roku do udziału w wizycie studyjnej, która zaplanowana jest do Cieszyna - siedziba Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM. Spotkanie dotyczy prezentacji dobrych praktyk i rozwiązań współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi.

Wizyta studyjna organizowana jest w ramach realizowanego projektu pn. Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze; współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje   (ZAPROSZENIE_dla_przedstawiecieli.pdf ) dot. wizyty wraz z informacjami.