W imieniu zarządu Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego woj. śląskiego
serdecznie zapraszam Państwa na Świąteczną Kolację Federacji FOPSZ.

Spotkanie odbędzie się 17.12.2015 r. (czwartek) o godzinie 18.00
tradycyjnie w WTZ w Rybniku, przy ul. Kościuszki 55.

W programie spotkania m.in.:
- dyskusja dotycząca powoływanej Rady Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego,
- bieżące działania FOPSZ i plany na 2016 r.

Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu do 15.12.2015.
(potwierdzenia są niezbędne do zamówienia odpowiedniej ilości posiłków).