Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury oraz Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mogą otrzymać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego, osoby prawne lub inne podmioty mające siedzibę na terenie powiatu wodzisławskiego. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w roku poprzednim lub za całokształt działalności kulturalnej.

Wyróżnienie lub Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej mogą otrzymać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego, trenerzy prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe a także trenerzy oraz inne osoby zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej.


Wyróżnienia lub Nagrody mogą być przyznawane wyłącznie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym albo za osiągnięcia w działalności sportowej w dyscyplinach lub dziedzinach sportu objętych programem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, które to dyscypliny uznaje się za mające najwyższe znaczenie dla Powiatu Wodzisławskiego.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. w siedzibie przy ul. Bogumińskiej 2 lub ul. Pszowskiej 92a bądź przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl. (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie wpływu do kancelarii Starostwa). Termin upływa 31 stycznia 2016 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Kultury i Sportu Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu, tel.: 32 412 09 62, 32 412 09 49.

Wzory wniosków dostępne są pod poniższym linkiem:

http://www.bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/027/009

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminach:

Kultura: http://www.powiatwodzislawski.pl/pliki/2016/01/Uchwala-Nr-IV-63-2015-kultura.pdf

Sport: http://www.powiatwodzislawski.pl/pliki/2016/01/Uchwala-Nr-XII-134-2015-nagroda-i-wyr%C3%B3%C5%BCnienie-sport.compressed.pdf