Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego jako nieformalna sieć organizacji istnieje od 2004 r. Od tego czasu zrealizowaliśmy kilka projektów, które miały na celu zbudowania pierwszej federacji terytorialnej na terenie Śląska, m. in takie projekty jak: „Koalicja Organizacji Pozarządowych” finansowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej; „Potrzeba następnego KOP-a. Kontynuacja i wzmocnienie współpracy między organizacjami pozarządowymi Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego” finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wnioskodawcą w imieniu koalicji było stowarzyszenie CRIS Rybnik.

Od 14 grudnia 2007 r. federacja jest zarejestrowanym w sądzie związkiem stowarzyszeń. Formalnie wniosek o rejestrację złożyły 3 organizacje: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS W Rybniku, Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne AKS z Raciborza oraz Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy.

Pierwszy Zarząd FOPSZ tworzyli:
Arkadiusz Skowron – przewodniczący
Krystyna Kryszewska - sekretarz
Piotr Dominiak – skarbnik

Na koniec grudnia 2008 r. nasza federacja zrzeszała 25 organizacji pozarządowych z terenu Rybnika, Jastrzębia Zdrój, powiatu raciborskiego, rybnickiego oraz wodzisławskiego. Cele działań federacji to przede wszystkim rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego, merytoryczne i organizacyjne wspieranie organizacji członkowskich, wypracowywanie formuły współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową i samorządową oraz rzecznictwo interesów III sektora wobec administracji publicznej. Od lipca do grudnia 2008 r. FOPSZ realizował samodzielnie projekt "Prawo i życie ..." finansowany z FIO. Na zakończenie projektu w dniu 18 grudnia 2008 r. dokonano podsumowania działań i jednocześnie połączono z Walnym Zebraniem Delegatów, podczas którego został wybrany obecny zarząd federacji na dwuletnią kadencję.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej historii - zapraszamy pod ten adres.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28