Wreszcie wieloletni proces tworzenia Śląskiej Rady Pozytku Publicznego dobiegł do szczęścilwego finału. Nasz Region jest ostatnim w Polsce, który powołał Radę PP. Jest to grono 30 osobowe, więc uzgodnienie stanowiska będzie na pewno procesem złożonym :)

Ale jak to mówią: nie od razu Kraków zbudowano. Wśród członków Rady znaleźli się przedstawiciele organizacji z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Naszą federację będzie reprezentował Marcin Stempniak - członek zarządu FOPSZ. Jest pracownikiem Urzędu Marszałkowkiego i na pewno ma doskonałe rozeznanie w polityce społecznej na poziomie regionalnym. Drugą osobą w Radzie jest Piotrek Dominiak, który jest kandydatem CRIS Rybnik, ale w naszej federacji pełni funkcję skarbnika od wielu lat, a z zamieszkania i działacza społecznego jest raciborzaninem. Jego domeną jest obszar kultury.

Garatuluję naszym reprezentantom wyboru i życzę skutecznego działania na rzecz III sektora na Śląsku.

Arek Skowron