Zawiadamiamy, że dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymaliśmy od Instytucji Wdrażającej informację o zaakceptowaniu trzech inicjatyw lokalnych do dofinansowania. Czekamy na dalsze informacje w sprawie pozostałych inicjatyw od IW.

 Inicjatywy, które już otrzymały dotację na realizację swoich projektów to:

1. Sport najlepszą promocją współpracy - UKS Gracz Lyski,

2. „Kocha, lubi, szanuje,€“ nie niszczy, nie śmieci, nie truje” - Wodzisławska Inicjatywa Ekologiczna, przy wsparciu Stowarzyszenia "Nasz Wodzisław"

3. „… o Żorskiej misji: Nie! Niskiej emisji…” - Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne.

Gratulujemy zwyciezcom i zapraszamy do realizacji wnioskowanych inicjatyw. Już wkrótce zostanie przesłana propozycja umowy i warunki finansowania projektów.

Pliki do pobrania:

logo UE

logo POKL

logo FOPSZ

logo Subregion