Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego w partnerstwie ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza 12 i 13 marca 2015 roku do udziału w dwudniowym panelu eksperckim pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery, który odbędzie się w urzędzie miejskim w Rybniku. Spotkanie dotyczy szeroko rozumianej współpracy przedstawicieli sektora publicznego oraz pozarządowego i jest organizowane w ramach realizowanego projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

fopsz

Nadrzędnym celem panelu eksperckiego jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk oraz otwarta dyskusja w obszarze partnerskich działań i projektów jak również kontraktowania usług publicznych. Zaproszeni specjaliści, w tym przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych zaprezentują przykłady partnerskich działań oraz przedstawią wnioski i rekomendacje do międzysektorowych projektów finansowanych ze środków samorządowych oraz funduszy strukturalnych. W ramach spotkania odbędzie się debata z udziałem ekspertów i uczestników mająca na celu zaplanowanie wdrażania procesów partycypacji publicznej, skutkujących rozwojem wspólnot samorządowych i społeczeństwa obywatelskiego na obszarze gmin i powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Szczegółowy harmonogram spotkania wraz z wykazem panelistów/ekspertów został dołączony do niniejszego zaproszenia (plik w załączniku).