7 marca bieżącego roku na hali sportowej przy Gimnazjum w Rudach w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą „Sport najlepszą promocją współpracy” zorganizowaliśmy turniej dziecięcy drużyn MŁODZIKÓW rocznik 2002 i młodsi „UKS GRACZ CUP 2015”. Wdzięczni jesteśmy za przychylność Wójta Gminy Lyski oraz Burmistrza Kuźni Raciborskiej bez pomocy których ta inicjatywa nie doszłaby do skutku.

Nasze działania są elementem większego projektu pn. „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”, który jest wdrażany przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego. Dalsze informacje pod link