Fundacja - Fundusz Lokalny RAMŻA ogłosiła konkurs dla organizacji pozarządowych, instytucji i grup nieformalnych, które mają siedzibę w Czerwionce-Leszczynach oraz pozostałych gminach powiatu rybnickiego. W ramach konkursu można wnioskować o dotację w wysokości do 6 tys. zł. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie system.dzialajlokalnie.pl do dnia 20 maja 2015. Projekty minimum 3-miesięczne, maksimum 6-miesięczne mogą być realizowane między 15 czerwca 2015 a 31 grudnia 2015 r.

Osoby, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń poprzednich grantobiorców Programu. Program "Działaj Lokalnie" to już ponad 7 tysięcy zrealizowanych projektów oraz ponad 26 milionów złotych przekazanych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie dzialajlokalnie.pl w zakładce "Baza projektów". Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorącozachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu. Regulamin konkursu, kartę oceny merytorycznej i formalnej znaleźć można na stronie Fundacji Ramża

Zapraszam do aktywności: "zaDziałaj Lokalnie" w swojej społeczności;

Marcin Stempniak, koordynator programu i członek Zarządu fundacji Ramża;"