CRIS rusza z kolejnym projektem międzynarodowym, tym razem we współpracy z organizacjami z Łotwy, Litwy, Danii, Estonii, Szwecji i Finlandii. W ramach Partnerstwa Strategicznego będziemy analizować sytuację sektora ekonomii społecznej w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt „The Social Entrepreneurship Development in the Baltic Sea Region” zakłada wzmocnienie współpracy między instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości społeczne w krajach partnerskich oraz zainicjowanie powstania międzynarodowej platformy współpracy przedsiębiorstw społecznych z krajów nadbałtyckich.
Projekt zakłada kilka rodzajów działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym. W ramach ponad 2 letniej współpracy powstaną materiały edukacyjne:

  1. raport obrazujący stan sektora ekonomii społeczne w krajach partnerskich w 3 obszarach: interesariuszy, edukacji i pomiaru wpływu społecznego;
  2. filmiki edukacyjne z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
  3. podręcznik mierzenia wpływu społecznego;
  4. podręcznik prezentujący różne modele biznesowe możliwe do wdrożenia przez przedsiębiorstwo społeczne;
  5. wskazówki / rekomendacje dotyczące mechanizmów wspierania rozwoju ekonomii społecznej;
  6. internetowa platforma wymiany wiedzy i informacji, służąca budowaniu sieci podmiotów ekonomii społecznej w regionie Morza Bałtyckiego;
  7. odbędą się międzynarodowe spotkania partnerów projektu połączone z publicznymi formami dyskusyjnymi, wydarzenia upowszechniające rezultaty projektu oraz promujące ideę ekonomii społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus +