Współpraca administracji publicznej i trzeciego sektora to istotny temat nie tylko w Polsce ale i całej Europie. Jednym z emelemtów naszej konferencji dotyczącej standarów procedur dotacyjnych i dobrej współpracy między JST i NGO był panej poświęcony Ekonomii społecznej jako szansy na zmianę społeczno-gospodarczą.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem powstałym w ramach międzynarodowego projektu Stowarzyszenia CRIS:  "The Social Entrepreneurship Development in the Baltic Sea region" realizowanego w ramach Programu Erasmus +, który obrazuje sytuację sektora przedsiębiorstwa społecznych w basenie Morza Bałtyckiego.

Mamy nadzieję że przykłady systemów wsparcia w Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii czy też a Litwie czy Łotwie będą swego rodzaju inspiracją.