Komisja ds. rekomendacji Kandydatów do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego zatwierdziła listę zgłoszeń kandydatur wystawionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego.

Spośród zgłoszonych kandydatur Komisja wyłoni 15 reprezentantów, którzy wejdą w skład Rady.

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało doradcze Marszałka w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych. Do jej zadań należy m.in. konsultowanie i opiniowanie dokumentów dotyczących programów współpracy z NGO, zadań publicznych którym zajmą się organizacje pozarządowe oraz udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a NGO.

Do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego zgłoszono następujące kandydatury:

 1. Krystyna Kozak - Związek Zagłębiowski, Sosnowiec
 2. Krzysztof Petryków - Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa
 3. Jan Garncarz - Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego, Katowice
 4. Marcin Stempniak - Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Rybnik
 5. Adam Kazimierz - Podgórski Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew, Ruda Śląska
 6. Katarzyna Sujkowska-Sobisz - Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego "Via Linguae", Katowice
 7. Zuzanna Geilke - Stowarzyszenie Forum Kobiet Województwa Śląskiego, Ruda Śląska
 8. Sławomir Dębski - Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego
 9. Anna Kruczek - Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Katowice
 10. Łukasz Gorczyński - Stowarzyszenie „Cała Naprzód”, Gliwice
 11. Anna Przekupień - Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych, Będzin
 12. Patrycja Rojek - Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych UNIKAT, Katowice
 13. Andrzej Gillner - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Katowice
 14. Anna Peterko - ZHP Komenda Chorągwi Śląskiej, Katowice
 15. Zyta Starczyk-Kołodziej - Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta, Jaworzno
 16. Iwona Sosnowska-Wieczorek - Fundacja IN CORPORE, Katowice
 17. Tomasz Szabelski - Stowarzyszenie Inicjatywa, Katowice
 18. Agnieszka Zagrodnik - Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Dąbrowa Górnicza
 19. Alina Bednarz - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I, Tychy
 20. Małgorzata Kubela - Śląska Sieć 3 sektora, Katowice
 21. Sonia Rzeczkowska - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST", Katowice
 22. Bogusław Blicharski - Związek Zagłębiowski, Sosnowiec
 23. Piotr Dominiak - Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Rybnik
 24. Włodzimierz Zwierzyna - Stowarzyszenie Kulturalne "Prowincja", Pewel Mała
 25. Jolanta Czernicka-Siwecka - Fundacja ISKIERKA, Warszawa
 26. Anna Poraj - FUNDACJA PARK ŚLĄSKI, Chorzów
 27. Jadwiga Kowalik - Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Dąbrowa Górnicza
 28. Monika Kwarciak - Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej, Katowice
 29. Anna Szwed - Liga Kobiet Nieobojętnych, Bytom
 30. Marcin Adamczyk - Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, Częstochowa
 31. Jacek Trochimowicz - Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy, Katowice
 32. Bogdan Zandecki - Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, Dąbrowa Górnicza
 33. Mateusz Eichner - Centrum Społecznego Rozwoju, Łaziska Górne
 34. Kazimierz Słobodzian - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE, Częstochowa

Rada liczy 27 członków. W skład Rady wchodzą:

 • jeden przedstawiciel Wojewody Śląskiego;
 • sześciu przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego;
 • pięciu przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego;
 • piętnastu przedstawicieli Organizacji, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, w tym dwóch przedstawicieli Organizacji zrzeszających przedsiębiorców zaangażowanych społecznie.

Kadencja Rady trwa 3 lata. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie. Obszary działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego określa załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze.