logo fopszW gościnnym ośrodku dla osób niepełnosprawnych, czyli w Warsztatach Terapii Zajęciowej nr 1 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów. Tym razem delegaci po przyjęciu sprawozdań za rok 2015 r i udzieleniu absolutorium za czteroletnia kadencję zarządu postanowili zmniejszych ilość członków zarządu.

W efekcie do zarządu zostali wybrani Izabela Klinowska, Piotr Dominiak, Marcin Stempniak i Arkadiusz Skowron, czyli dotychczasowi członkowie zarządu oraz nowa osoba Wojciech Pukowiec, reprezentujący Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Orkiestra Dębieńsko Czerwionka Leszczyny. Funkcje w zarządzie zostaną przydzielone na najbliższym spotkaniu zarządu. Z kolei w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Izabela Kaznowska, Jerzy Lisiecki i Bogusław Niestrój oraz nowi członkowie tj. Rafał Wajner ze Stowarzyszenia OLIGOS oraz Roman Kwaśny z Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku.