Wczoraj tj. 29 listopada br. odbyła się juz piąta Gala Rybnickiego "WOLONTARIUSZ 2016 ROKU". Jak zawsze było bardzo uroczyście i sympatycznie. Swoją obecnościa zaszcycił galę Zastępca Prezydenta Piotr Masłowski oraz ambasadorzy Gali czyli zesppół "6na6"

RYBNICKIM WOLONTARIUSZEM ROKU 2016 został Mariusz WATOŁA

Kapitauła konkursu w składzie:

1.Piotr Ryłko – koordynator wolontariatu Stowarzyszenia OLIGOS
2. Adam Kocjan – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
3.Danuta Wimmer – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
4.Kamil Szumiał – v-ce prezes Stowarzyszenia 17
5.Anna Bulenda – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
6. Arkadiusz Skowron – Przewodniczący Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego – Pełniący w tym składzie funkcję Przewodniczącego Kapituły Konkursu „Wolontariusz roku 2016 miasta Rybnika

Wybrała następujących wyróżnionych i laureatów spośród 13 nominacji:

Wyróżnieni to:

1.Jakub Szymończak- uczeń Gimnazjum nr 3 – kategoria Wolontariat Indywidualny – wielopłaszczyznowe działania w Kole CARITAS.

2.Marta Niwelet – Stowarzyszenie OLIGOS, asystowanie osób z niepełnosprawnością w ich domu i w ośrodku.

3. Kamil Dziwoki - Stowarzyszenie OLIGOS, asystowanie osób z niepełnosprawnością w ich domu i w ośrodku.

4. Emila Buchalik – uczennica Gimnazjum Ne 3, sekretarz w Kole CARITAS, wielopłaszczyznowe działania w tymże Kole Caritas.

5.Agnieszka Widenka – zgłoszona przez mamę dorosłej niepełnosprawnej córki. Jej zaangażowanie, determinacja i sposób pracy z Roksaną sprawiło, że mama od niepamiętnych czasów mogła pora pierwszy wyjechać na wczasy.

6. Sylwia Skorupa – przewodnicząca Szkolnego Koła CARITAS w Gimnazjum nr 3. Wielopłaszczyznowe działania wolontariacie.

7. Anna Maciończyk – Gimnazjum nr 3 również działa w Kole CARITAS.

1.Laureatem konkursu „WOLONTARIUSZ ROKU 2016 MIASTA RYBNIKA w kategorii SENIOR został……..

KAROL KARGUL

Wolontariusz Karol Kargul został zgłoszony przez WTZ 1.Związany z tą placówką od 5 lat.Pomaga przy wszystkich uroczystościach organizowanych w placówce, sam inicjuje wiele imprez integracyjnych. Przychodzi do ośrodka i pomaga w terapii naszym uczestnikom. Uczestniczy w cotygodniowych zajęciach na basenie z osobami niepełnosprawnymi. Pomaga w zbiórce makulatury.

2. Laureatem konkursu „WOLONTARIUSZ ROKU 2016 MIASTA RYBNIKA w kategorii INICJATYWA WOLONTARIACKA

Młodzieżowa Rada Miasta – „Czapka św. Mikołaja”

Inicjatywa obejmuje wiele form zbiórki, jednak dla „Czapki św. Mikołaja” jest kwesta wolontariuszy, podczas której poświęcają najwięcej swojego wolnego czasu. Czapka swoją działalnością wspiera najbiedniejsze dzieci i ich rodziny w okresie świąt.

„Jeśli wszyscy będą pomagać tym, co pomocy potrzebują, to świat zmieni się na lepsze” Czapka św. Mikołaja jest krokiem, który przybliża nas do tej zmiany.

3. Laureatem konkursu „WOLONTARIUSZ ROKU 2016 MIASTA RYBNIKA
w kategorii Wolontariat indywidualny

JULIA MACINCZYK


Długo by wymieniać jej zaangażowanie w wolontariat, działa w kilku obszarach, na rzecz osób niepełnosprawnych, w sporcie, działania w parafii. Jest ratowniczą WOPR, pomaga podczas rehabilitacji, chodzi regularnie z niepełnosprawnym chłopcem na basen, uczestniczy jako wolontariuszka w wielu działaniach akcyjnych organizowanych przez miasto, zwłaszcza przez MOSIR.

4. Laureatem konkursu „WOLONTARIUSZ ROKU 2016 MIASTA RYBNIKA w kategorii SZKOLNE KOŁO WOLONTARIACKIE

Szkolne Koło Gimnazjum nr 3.

Długo by wymieniać zakres działania tego koła, w kwestionariuszu zgłoszenia wymieniono aż 26 pozycji ! a każda bardzo ważna społecznie. Organizują zbiórki na rzecz dzieci, schroniska dla bezdomnych zwierząt, pomagają dzieciom w świetlicy środowiskowej, są podczas festynów, balików, są na koncertach, w przedszkolach.

5. Laureatem konkursu „WOLONTARIUSZ ROKU 2016 MIASTA RYBNIKA w kategorii WOLONTARIAT - GRUPA

Grupa wolontariuszy OHP Rybnik

Grupę zgłosił WTZ1. Współpracę z placówką rozpoczęli 6 lat temu. Wspólnie organizowali pokaz mody ślubnej, akcje na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, zbiórka makulatury i nakrętek. Ostatni rok to ogromne wsparcie przy organizacji Dni Integracji, podczas, których wolontariusze czuwali nad przemarszem korowodu, nad bezpieczeństwem dzieci, pomagali w utrzymaniu ładu i porządku podczas imprezy na kampusie.


6.Laureatem konkursu „WOLONTARIUSZ ROKU 2016 MIASTA RYBNIKA w kategorii WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Przedsiębiorstwo Odzieżowe Bożena Lazar.

Zgłoszenia dokonało Stowarzyszenie OLIGOS, i to na rzecz tego stowarzyszenia swoje wsparcie kieruje firma pani Bożeny Lazar.
Wszystko zaczęło się od projektu „Wolontariat wakacyjny” do którego zgłosiła się sama szefowa wraz z synem Adamem. Oboje ukończyli szkolenie dla wolontariuszy, po czym przez wakacje pracowali z osobą niepełnosprawnością w jego domu. Po zakończeniu działań projektowych Pani Bożena zadeklarowała wsparcie organizacji poprzez udostępnienie w każdej chwili swój transport na potrzeby stowarzyszenia, podarowała również piękne garnitury, kamizelki, krawaty dla niepełnosprawnych podopiecznych.

WOLONTARIUSZ ROKU 2016

MARIUSZ WATOŁA

Od 2014r został wolontariuszem Olimpiad Specjalnych. Podstawowym jego zadaniem była pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklicznych cotygodniowych treningów bowlingowych oraz pomoc w organizacji zawodów.. Stał się dla nich mistrzem godnym naśladowania. Dzieli się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem, wspiera i daje cenne wskazówki. Z jego inicjatywy zorganizowany został Rybnicki Bowlingowy Turniej Drużyn Integracyjnych. W tym roku odbędzie się trzecia edycja tego turnieju , który na stałe wpisał się w kalendarz sportowych wydarzeń Rybnika. Do wspólnej sportowej zabawy prócz zawodników z niepełnosprawnością intelektualną Klubu Olimpiad Specjalnych Promyk i zawodników sekcji bowlingowej EDF, zaproszeni zostali rybniccy sportowcy w pierwszej edycji i artyści w drugiej edycji, która odbyła się w grudniu 2015r.Mariusz służy zawodnikom i rodzicom z którymi ma bardzo dobry kontakt, radami dotyczącymi zakupu sprzętu do uprawiania bowlingu, jeździ z zawodnikami dobierać kule czy obuwie.