Seniorzy z wigorem Creative Commons smallOrganizacje zrzeszające osoby starsze są coraz bardziej widoczne w naszych miastach. To nie tylko efekt demografii, ale również atrakcyjnej oferty dla seniorów.

 W całej Polsce działa już ich ponad pięćset i skupiają w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób. To Uniwersytety Trzeciego Wieku, najbardziej rozpoznawalne organizacje senioralne, których nie brakuje i w naszym regionie. Mimo że ich nazwa sugeruje mocne związki z edukacją, to są to przede wszystkim organizacje, w których można się realizować w wielu kołach zainteresowań, niekoniecznie związanych z nauką.

­­

– W Wodzisławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku nie tylko organizujemy wykłady i lektoraty, ale również można się realizować w zespole teatralnym, chórze, zajęciach plastycznych i komputerowych, nordic walking, klubie wolontariusza, muzyki, ciekawej książki oraz turystyki – mówi Jadwiga Holeczek-Wojdat, prezes Stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, które w przyszłym roku będzie świętować jubileusz 10-lecia.

Co również ciekawe, Uniwersytety Trzeciego Wieku są obecne w każdym z miast naszego regionu: Jastrzębiu, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu i Żorach, a ich członkowie nierzadko mają więcej wigoru niż przedstawiciele młodego pokolenia. W żorskim UTW seniorzy z powodzeniem praktykują zumbę, a niedawno brali nawet udział w charytatywnym maratonie zumby w Gliwicach "Tańczymy z sercem", którego celem było dofinansowanie leczenia 6-letniej dziewczynki. Z kolei raciborscy słuchacze UTW kilka lat temu zachęcali do „adopcji” dziadków i babć, akcji polegającej na budowaniu kontaktów z najmłodszymi, którzy nie mieli już w rodzinie naturalnych dziadków. W Rybniku tamtejsi seniorzy z sukcesami biorą udział w ogólnopolskich zawodach sportowych, a w Wodzisławiu można nawet rozwijać swoje talenty aktorskie w specjalnej grupie teatralnej. Uniwersytety Trzeciego Wieku imponują też liczbami, skupiając nawet po kilkaset osób w każdym z miast!

– Mozaika zajęć jest tak bogata, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Uniwersytety Trzeciego Wieku to świetne instytucje, w których można poznać wiele interesujących osób oraz efektywnie spożytkować swój wolny czas – przekonują słuchacze UTW.

Raport "Prognoza liczby ludności na lata 2014-2050" wskazuje, że po 2024 r. udział osób w wieku 65 lat i więcej w strukturze ludności Polski ogółem przekroczy 20%, zaś po 2060 r. – 33%. Oznacza to, że osoby w wieku 65 lat i więcej będą w przyszłości stanowiły prawie 1/3 populacji Polski, a ich liczba wzrośnie o ponad 5 mln osób. Jeśli wierzyć przewidywaniom ekspertów, odsetek seniorów będzie ciągle rosnąć z 18,9 % w 2020 r. do 24,5% w 2035, aż do 32,7 % w 2050 r.

Szczegółowe informacje o działalności Uniwersytetów w poszczególnych miastach można znaleźć na stronach:

Jastrzębie: utw.us.edu.pl/jastrzebie
Racibórz: www.sutw.raciborz.com.pl
Rybnik: www.rybnik.pl/rkutw 
Wodzisław: www.wutw.pl
Żory: utwzory.pl
Nędza: kulturanedza.blogspot.com
Czerwionka-Leszczyny: www.utw.cba.pl
Kuźnia Raciborska: kuzniakultury.pl

Artykuł zrealizowany przez Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego w ramach projektu
Akademia PR-owca 3.0, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.