W dniu 21 listopada 2017 r. w siedzibie CRIS Rybnik spotkała się Kapituła Konkursu Wolontariusz Roku 2017. Wpłynęło 13 zgłoszeń, w tym 8 w kategorii Wolontariat indywidualny i 5 w kategorii Grupa wolontariacka (szkolne kluby wolontariackie). Niestety w kategorii Wolontariat pracowniczy nie wpłynęły zgłoszenia.

Decyzją Kapituły Konkursu wyłoniono WOLONTARIUSZA ROKU 2017, laureatów w kategoriach:wolontariat indywidualny i grupa wolontariacka. Dodatkowo w kategorii indywidualnej wyłoniono drugiego laureata.

Uroczysta GALA WOLONTARIUSZA ROKU 2017 MIASTA RYBNIK nastapi  1 grudnia 2017 r. o godzinie 14.00 w Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach, Plac Pokoju 1.