zebranie walne

Serdecznie zapraszamy delegatów organizacji członkowskich FOPSZ na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, które odbędzie się dnia 21.05.2019 r. w Rybniku.

Walne Zebranie odbędzie się 21 maja 2019 r. w godz. 17.15 - 18.15. Spotkanie rozpoczynamy jednak obiadem o godz. 16.30. Zebranie będzie miało miejsce w Spółdzielni Socjalnej „Bistro z Ikrą”, przy ul. Barbary 22a, 44-270 w Rybniku.

Aby zapoznać się z Porządkiem Obrad kliknij tytuł niniejszego artykułu.

 

LOGO Wolontariusz Roku Miasta Rybnik WYBRANE 001

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do konkursu Wolontariusz Roku 2018 Miasta Rybnik. Na zgłoszenia czekamy do 21 listopada 2018 r.

Konkurs jest skierowany do wolontariuszy oraz organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami. Jest on doskonałą okazją, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność.

Celem konkursu jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie osób, które podejmują działania na rzecz innych, wspierają działania organizacji i instytucji, organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne na terenie Miasta Rybnika.

Konkurs ma także na celu promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współpracy organizacji i instytucji z wolontariuszami. Główną nagrodą w konkursie jest tytuł "Wolontariusz roku 2018 Miasta Rybnik".

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie OLIGOS, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

Materiały do pobrania:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia - w formie elektronicznej oraz papierowej - należy dostarczyć do siedziby CRIS przy ul. Kościuszki 22/5 w Rybniku,

Zawiadamiamy, że na spotkaniu zarządu w dniu 16 kwietnia br. przyjęliśmy uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków FOPSZ, które odbędzie się dnia 24 maja 2018 r. o godzinie 16.30. w Rybniku- Niedobczycach przy ul. Barbary 22A – tuż za Domem Kultury (bar gastronomiczny Spółdzielni Socjalnej Z IKRĄ.

W programie walnego zgromadzenia, oprócz sprawozdań planujemy zmienić niektóre zapisy statutu. Zmiany winikają z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Na ubuegłorocznym zgromadzeniu nie udała nam się ta sztuka z powodu braku frekwencji tj. 2/3 obecności członków. Tym razem liczymy na waszą obecność:)

I jeszcze jedna informacja. Z powodu powołania Izy Kalinowskiej na zastępcę przedenta Miasta Wodzisławia Śl., niestety Iza zrezygnowała ze swojej funkcji w składzie zarządu FOPSZ. Dziekujemy Izie za wieloletnią pracę na rzecz naszej federacji i liczymy na dalszą ...