Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają do udziału w konferencji pt.:
„Dla kultury, dla sławy, dla Subregionu! Aktywność kulturalna i promocyjna organizacji pozarządowych z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Termin: 12.12.2013 r. w godz. 16.00 – 18.45. Miejsce: Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa przy ul. Szafranka 7 w Rybniku.

Konferencja będzie podsumowaniem projektu „Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff (wykop dla kultury) realizowanego przez ASK i FOPSZ oraz projektu PromujeMY i uczyMY jak się promować realizowanego przez CRIS.

Liczymy, że konferencja ta stanie się początkiem szerszej dyskusji na temat roli kultury w rozwoju społeczeństwa miast i obszarów wiejskich Subregionu Zachodniego woj. śląskiego. Z tego względu serdecznie Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

PROGRAM KONFERENCJI
Część I: 16.00 - 17.30

Arkadiusz Skowron (Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego) – otwarcie konferencji

Mirosław Małek (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kobyla) - Pożytki z kultury dla społeczności lokalnej.

Przemysław Smyczek (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego) – Przyszłość polityki kulturalnej woj. śląskiego.

Sonia Lenarczyk, Izabella Kaznowska (Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK) - Kultura 50+ na Śląsku. Ocena oferty kulturalnej dla osób starszych.

Aleksander Lysko (Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach) - Twórca a polityka kulturalna samorządów województwa śląskiego.

Piotr Dominiak (Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK) - Kultura w Subregionie Zachodnim woj. śląskiego - dlaczego jest tak dobrze, skoro jest tak źle? Dyskusja.

Przerwa: 17.30 - 17.45
Część II: 17.45 - 18.45
Emil Nagalewski, Mariusz Juszczyk (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS) - Jak oni promują? Prezentacja wyników badań dotyczących możliwości promocyjnych organizacji pozarządowych z Subregionu.

Urszula Szwed (Spółdzielnia Socjalna Parostatek) - Strategia jest ważna. Bardzo ważna!

Dariusz Stawik (Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach) - Czas czy pieniądz: o promocji w organizacjach pozarządowych.